UTSTÄLLNING


Svensk Utställnings Champion

El Merino's Wild For Kicks
El Merino's Lil'red Rooster
El Merino's Mylla