El Merino's New Bet
Åsah och 'Rusa'

El Merino's New Wind
Carina & Windi
KENNELFAKTA

Kenneln främsta målsättning är:

Att producera friska hundar med hög arbetskapacitet.

Kennel El Merino's har erhållit:

* 2 x Svenska Kennelklubbens bruksuppfödarpris
* Svenska Brukshundklubbens Korningsdiplom
* Svenska Kennelklubbens Bruksavelspris
* Svenska Brukshundklubbens Korningsdiplom på avelstikarna: Tarcott Amber Nectar och El Merino's Wild For Kicks

El Merino's vänder sig i första hand till bruksprovs- eller andra aktiva tävlingsförare. Vallningsintresserade är också välkomna då utveckling av rasens vallningsegenskaper är något som även ingår i kennelns avelsprogram.

El Merino's satsar på en exklusiv uppfödning i liten skala varför det tidvis kan vara svårt att få tag på en valp ifrån oss.

Ambitionsnivån är hög och jag har mycket stränga krav på mitt avelsmaterial för att uppnå målen. I synnerhet anser jag att starka avelstikar med väl dokumenterad mentalitet, är en grundförutsättning.

Kennelns många meriterade och testade hundar inom olika områden talar för sig själva!
El Merino's New Fire